เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00019508
หมายเลขทรัพยากรi00000779
บาร์โค้ด1956004593
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไปภาษาไทย
จำนวนครั้งที่ยืม1