วชช.แพร่ ได้รางวัลชนะเลิศ สาขาสาขาการแพทย์และสาธารณสุขจากโครงการกระทิงแดง U Project ปี 2


สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอแสดงความยินดี
กับ
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ในโอกาสที่
ทีมเฮาฮักพ่ออุ้ยแม่อุ้ย
จากวิทยาลัยชุมชนแพร่
ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาสาขาการแพทย์และ
สาธารณสุข จาก
การประกวดโครงการกระทิงแดง
U Project ปี 2

 
วันที่ประกาศ 8 Jun 2015 10:26 | View [301]

Page :  1